Insanlar öldükleri an degil, unutulduklari zaman ölürler.
(SOKRATES)

Temel Fıkraları

Deli Fıkraları Okul Fıkraları Sarhoş Fıkraları