-.html"?>-.html"?>-.html" /> AntalyaMerkezi.com" ?> AntalyaMerkezi.com" ?> AntalyaMerkezi.com" /> " ?>" ?>" /> " ?>" ?>"/>

Karanliga küfredecegine bir mum yak.
( Conficius )
Ersin ERZİNCANLI

E-Posta:
ersin@turisthotel.com.tr

MARKANIN SENTEZLERİ

MARKANIN SENTEZLERİ


Sınır tanımayan hayal gücünün bir ifade şekli olan “sanat” hayatımızın sınırlarını aşındırmakta bu potansiyeli çeşitli şekillerde biçimlendirmekte ;adeta bir ressamın tualine aksettirdiği hayatın kesitlerini farklı yöntemlerle insanlığa sunmaktadır.Sanat,bir duygu yoğunluğunun insan beyninde o an oluşturduğu fotoğraf karesidir .Sanat hayatın ta kendisidi .Kısaca yaşamın her alanında insanlık varolduğundan bu yana sanat hava,su gibi vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.

Sanatın olduğu yerde aslında bir markanın oluştuğu ve güçlü markaların da aslında sanatın bir parçası olduğu söylenebilir.Bir aşçının yıllar yılı lezzetini kaybetmeyen ve insanlar tarafından övgüyle bahsedilen kendine özgü yemekleri,usta bir kalemin mürekkebinden akan düşünceler,fotoğrafçının bir fotoğraf kalesinde hayatı yakalamaya çalışması gibi pek çok şey bir marka oluşturmaktadır. Tarihsel şöhretler, yazarlar, sanatçılar, politikacılar, askerler ve geçmişin izlerini üzerinde taşıyan tarihi yapıtlar kuşaktan kuşağa aktarılarak ülkelerin tanıtımda da turistik markalaşmanın oluşumuna zemin hazırlamaktadır.Çeşitli logolarla ifadelerle özelliklerini sembolize eden ülkeler turistik destinasyonlar,firmalar,ürünler vs.çekim gücü kazanarak markalaşmayı hedefler.

Marka kavramı hayatın her alanında olduğundan,günümüzün en çok girdi sağlayan sektörlerinden biri olan turizm sektöründe de yeri ve önemi şüphesiz büyüktür.Turizmde marka denildiğinde;marka şehir marka bölge,marka ürün gibi farklılığıyla cazibesiyle turizmi çeken her şey markayı ifade eder.Aynı fiyat ve aynı kalitede görünen iki benzer konumdaki yeri/ürünü birbirinden ayırt etmeyi kolaylaştıran ve o yerin tercih unsuru olmasını sağlayan bir özellik olarak marka öne çıkmaktadır.Geniş anlamda düşünüldüğünde herşeyin aslında bir marka olduğu fikrini çürüten bu anlayış, rekabetin arttığı günümüz koşullarında kaliteyi, çeşitliliği farklılaşmayı en az maliyetle maksimum kar elde etmeyi gerçekleştirerek, tüketiciyi ikna etme etkileme çabasına giren bir anlayışı ortaya koymaktadır. Bu nedenle talebi artırıcı, planları fikirden hayata geçirebilecek bir istihdama ihtiyaç vardır.

Turizm sanat marka kavramları,her biri kendi içinde ayrı birer bilinci temsil eden olgular olmasına karşın,bir araya geldiklerinde kaynaşan kavramlar olarak uyumu oluşturmaktadırlar.Turizm sanatla iç içe olan bir sektördür.Çünkü düzenlenen her bir sanatsal etkinlik,turistler için olumlu bir marka imajı yaratmaktadır.Geleneksel festivalller,sergiler halk oyunları tiyatro vb.kültürlerin sembolleridir.Turistik tanıtımda öne çıkan Anadolu Ateşi gibi türk halk dansının uluslar arası platformda temsilini sağlayan dans grupları Eurovizyonda kazanılan milli başarılar,birçok şehirde düzenlenen festivaller milli değerlerin birer simgesidir. Bu ifadeler tüketiciler tarafından benimsendiği vakit marka kimliğini oluşturmaktadır. Tarihi eserler, müzeler, kaleler, hanlar, hamamlar, kervansaraylar, camiler, ikon yapılar, sanatsal değer niteliğinde olan turistik cazibe unsuru kalıntılardır.Bugün turizmden en çok döviz girdisi sağlayan ülkeler kendileriyle özdeşleşmiş mimarileri sanat eserleri kalıntılarıyla talebi çekmektedir. Paris’in Eyfel Kulesi ,İtalya’nın Pisa Kulesi gibi…

Ülkemizde de doğal ve tarihi mirasın doğu ile batının sentezi bir kültür mozaiği olması sebebiyle gelişime ve yeniliklere açık konumundadır.Var olan güzellikler iyi değerlendirildiğinde,turizmde dünyanın sayılı ülkelerinde biri olmaması için neden yoktur.

Ülkemizde turizmde marka olabilmek için her geçen gün yeni yatırımlar yapılmakta, oteller inşa edilmekte ve klasik tatil anlayışı olan deniz güneş kum üçlüsünden oluşan paket turlar misafirlere sunulmaktadır.Bunun yanında alternatif turizm çeşitlerine ve kültürel faaliyetlerine yönelik de turlar düzenlenmekte ve böylece türkiyenin bir çok özelliği vurgulanmaya çalışılmaktadır. Ancak bütün bu yapılan çalışmalar,ülkemizin marka kimliği kazanmasına ve bütün dünya ülkeleri tarafından her yıl beğeniyle gelinene bir ülke olmasını sağlamak için yeterli değildir.Ülkemiz sanat ile turizmi birleştirmeyi başaramadığı sanata yeterli değeri veremediği ikisi arasında gerekli iletişimi sağlayamadığı ve her şeyden öte kendini diğer ülkelerden farklı kılacak sanatsal bir özelliği sembolize edemediği müddetçe,bir marka kimliği oluşturmakta sorunlarla karşılaşacaktır.

Ayrıca markalaşmak da uzun soluklu,emek, sabır ve yatırım gerektiren stratejik bir iş.Marka olma yolunda,farklılıklarımızın farkına varıp ya da yeni farklılıklar oluşturup,bunları doğru şekilde aktarmak gerekiyor.Algıda oluşturduğunuz farkı, gerçek hayata da yansıtabilirseniz, ozaman algınız güçleniyor ve markalaşmaya başlıyorsunuz.

Ülkemizde bu misyonu yüklenmiş illerimiz İstanbul ve Antalyamızdır…
Tüm bunlarla sanatsız marka,markasız da turizm düşünülemez fikrini güçlendirir.
Marka da;reklamla medyayla pazarlamayla beslenen bir olgu olarak modern çağımızın tanıtımına ihtiyaç duymaktadır.Bu tanıtımlar da tanıtım ve turizmin içinden geçer.Böylece sanat;markanın reklam ve tanıtımının misyonunu üstlenmektedir.


Ersin ERZİNCANLI


2013-06-29 Bu Yazı 2970 kez okundu

Son Yazıları

Markanın sentezleri
Yorumlar