-.html"?>-.html"?>-.html" /> AntalyaMerkezi.com" ?> AntalyaMerkezi.com" ?> AntalyaMerkezi.com" /> " ?>" ?>" /> " ?>" ?>"/>

Köpeklerin dudaklari degdi diye deniz kirlenmez.
(MEVLANA)
Şafak KURU

E-Posta:
s.kuru@antalyamerkezi.com

TURİZMİN GELİŞMESİ

Turizmin gelişmesi

Türk turizmi uluslararası pazarlarda yüksek fiyatlarla rekabet şansı olan, yabancı yatırımcıyı çekme özelliğine sahip, bacasız sanayi kabul edilen en önemli sektördür.
Bu nedenle turizmin öncelikli sektör olarak kabul edilip buna yönelik tedbirlerin alınması gerekir.

2020 yılında Türkiye 60 milyon turist, 50 milyar dolar gelir elde edebilen bir ülke olacaktır.

Bu hedefe ulaşabilmek için yılda 500 milyon dolar alt yapı yatırımlarına 250 milyon dolar dış tanıtım harcamalarına, 500 milyon dolar da teşvik ve desteklemeye ayrılması gerekmektedir.

Türk turizm kamu ve özel sektör olarak dünya turizm eğilimlerine uygun şekilde, yeniden yapılandırılmalıdır.

Bu kapsamda
-Bakanlık teşkilat yasası
-Hizmet Birliği Yasası
-Bölge Birliği Yasası
-Meslek Birlikleri Yasası
-1618 Sayılı Kanunun Tadili Yasası bir an önce çıkarılmalıdır.

Böylece yerel sivil inisiyatifin oluşmasına hukuki zemin oluşturulmuş olacak ve yerel bazda bölgesel altyapı projelerinin geliştirilmesi ve uygulaması, tanıtım destinasyon kalitesi, bölgesel eğitim, sertifikasyon, ve mesleki denetim sorunları çözümlenecektir.

Yaşanılan ekonomik krizler ve uluslararası turizm hareketleri içinde yer alan turist profilindeki değişmeler, turizmle ilgili yasaların, tanıtma faaliyetlerinin, alt ve üst yapı ile teşvik konularının yeni bir vizyon ve anlayışla ele alınması gerekmektedir.

Bu hamleyle hedefe ulaşabilmek için mevcut pazarlara ilaveten yeni turizm pazarlarına yönelik Yöre potansiyeline yönelik turizmi çeşitlendirmek tüm ülke sathına ve tüm yıla yayılmasını sağlamak gerekir.

Türk insanının seyahat ve tatil alışkanlıklarının tüketici olarak haklarının korunması açısından organize turlar vasıtasıyla geliştirilmesi için, iç turizm hareketlerini teşvik eden uzun vadeli düşük faizli tüketici kredileri uygulamaya geçirilmelidir.

Otellerin yıldızlandırılması ve sınıflandırılması sadece mimari yapıya ve ekipmana değil hizmet kalitesine göre de yapılmalıdır. Tesislere verilen yıldızlar etkin bir şekilde hizmet kalitesi ile birlikte denetlenmelidir. Yabancı sermayeli zincir oteller teşvik edilmeli, fakat Türk profesyonel yöneticiler korunmalıdır.
Konaklama sektöründe çalışanların sertifikasyona tabi tutulması sağlanmalıdır.
Otelciler Birliği Yasası hemen çıkarılmalıdır.
Kamp karavan turizmi etkinlik olarak yeniden yapılandırılmalı ve teşvik edilmelidir. Sınır giriş kapıları kamp karavan turizmine uygun şekilde düzenlenmelidir. Kamp ve karavan turizminin Turizm Bakanlığının tanıtım faaliyetleri içerisinde yer alması sağlanmalıdır. Moto-Karavan ve karavan üretimi teşvik edilmelidir. Karavan rallisi düzenlemek için gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.

Ev pansiyonculuğu denetim altına alınmalı, kayıt dışı ev pansiyonculuğuna karşı önlemler geliştirilmelidir. Konaklama işletmelerinde işgücü planlaması yapılmalı, turizm eğitimi almış kişilerin istihdamı özendirilmelidir.

Turizm işletmelerinde istihdam edilecek animatörlerin yetiştirilmesi amacıyla eğitim kurumlarında gerekli programların düzenlenmesi özendirilmelidir.

Kısaca değindiğim konularda hassasiyetle uygulanırsa Türkiye de turizmin gelişmesi kaçınılmaz olur sanırım.

Şafak KURU
Turizm Danışmanı-Yazar


2013-08-26 Bu Yazı 2920 kez okundu

Son Yazıları

Turizmin gelişmesi
Yorumlar